Premsa / Pressmagazine

Les fotografies de DANI - Diàlegs del cos / Photographs by DANI - Body dialogues, autor / author D. Reina.
Revista / Magazine Made in Catalunya, N º 15, setembre / september 1991

Index

Inici / Home  |  Arquitectures / Architectures  |  Paisatges / Landscapes  |  Dossier  |  Altres / Other  |  Postals / Postcards  |  Premsa / Press  |  CV  |  Contacte / Contact

Tots els drets reservats / All rights reserved

©2013